St. George Портал за плащанияПортал за родители

Програма за деца със специфични потребности

Ние в St. George International School and Preschool сме приобщаващо училище и разполагаме с екип от опитни професионалисти, ръководен от SENCO специалист, които осигуряват допълнителна подкрепа, помощ и съвети за онези семейства с деца, които имат леки до умерени специфични образователни потребности. Вярваме, че всички ученици имат право да получат широка, балансирана и подходяща учебна програма, която им осигурява равни възможност да развият пълния си потенциал.

Чрез програма за индивидуална подкрепа, напредъкът на учениците се следи внимателно, като консултациите и обратната връзка с родителите са жизненоважна и неразделна част от учебния процес. При необходимост, обучението може да се подкрепи и от външни експерти като логопеди или образователни психолози, които да работят съвместно с училищния екип. В някои случаи при ученици със по-сложни нужди, може да се наложи родителите да осигурят личен асистент на ученика.

Прием

Всички кандидатури за деца със специални образователни потребности се разглеждат индивидуално и родителите участват тясно в процеса на прием. Като част от този процес, ние следим внимателно и съотношението на децата с допълнителни нужди във всеки клас и випуск, за да можем да осигурим баланс в училището.

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване

error: Content is protected !!