St. George Портал за плащанияПортал за родители

Мисия и Ценности

Мисия

Визия

Ценностна система

Означава да казваме истината пред себе си и пред другите;

Означава да спазваме всички обещания и да изпълняваме своите задължения, да пазим физически и психически другите, да разбираме последствията при изпълнение или неизпълнение на поетите ангажименти;

Означава да спазваме установените правила, да зачитаме личното пространство и вещите на другите, техните чувства и желания, да изслушваме и приемаме чуждото мнение, като може да не го споделяме;

Означава активно да участваме в училищния живот, да даваме предложения, да споделяме идеи, да постъпваме смело, като сме обмислили добре ефекта от действията си;

Означава да си помагаме един на друг, да услужим на някого в нужда, да печелим приятели, да се чувстваме полезни;

Означава да споделяме с другите какво мислим и чувстваме, какво искаме, за да бъдем разбрани;

Означава да приемаме хората каквито са, да разбираме различията, да приемем, че другите мислят, действат и чувстват различно.

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване

error: Content is protected !!