Роботика за деца

Представяне: Роботилница е обучителна концепция, работеща с Education платформите на LEGO: WEDO и Mindstorms. В рамките на занятията децата конструират предвидените в занятието роботи и след това правят компютърни програми за тях.
Цели на обучението: Целта е с интересни занимания да се развиват качества като аналитичност, критично мислене, креативност, както и умения за работа в екип.
120минути

Продължителност

Тони Атанасов

Ръководител

“Роботилница“


Robotilnitsa“

Duration: 90 minutes, once a week

Place: the building of St. George International School & Preschool

Instructor: Magdalena Atanasova, Toni Atanasov

Robotics training concept is working with LEGO WEDO and Mindstorms education platforms. Within the training the children construct robots and consequently make computer programmes for them. The robotics class aims at developing the analytical skills of the children, the skills for critical thinking, the children’s creativity as well as skills to work in a team.

error: Content is protected !!