ЛАГЕРИ

Те  са част от учебната програма и целят да обогатят опита на учениците. Преди всяко планирано излизане извън училище, родителите получават информация за съответното събитие, датата на провеждане и начина на придвижване, както и инструктаж, който е необходимо да проведат със своите деца. Ако поради уважителна причина ученикът не може да участва в мероприятието, за времето на провеждането му родителите поемат грижата и отговорността за детето.

Зелени и Бели училища се организират най-често в курортни селища с програма, ориентирана към опознаване на природата и културни и исторически забележителности. Включени са преходи,  ски и други дейности,  в зависимост от сезона.

  • Всяка учебна година George International School & Preschool започва със Зелено училище. Това е възможност учениците да преминат плавно към динамичния учебен процес. По време на зеленото училище децата получават едни от най-важните си житейски уроци: да бъдат самостоятелни, да си помагат и да се учат едни от други, да споделят, да постигат равновесие в отношенията си. Чрез целенасочените занимания децата осъзнават идеите за екипност и принадлежност, овладяват важни социални умения, направлявани от своите класни ръководители.
  • През зимата, George International School & Preschool организира Бяло училище. По време на бялото училище децата се учат и усъвършенстват в карането на ски. Формират знания и умения в специфични зимни условия. Децата имат допълнителни занимания по Английски език, Български език, Математика и Природни науки.

Целта на специализираните програми на Бяло/Зелено училище е:

  • Възпитава щастливи и уверени личности с познания за защитените територии в България, водата и нейното пестеливо използване, глобалното затопляне и последиците от него;
  • Възпитава ориентиране в природните неблагоприятни явления и предпазване от тях;
  • Възпитава приятелство и независимост, самостоятелност в навиците и ежедневието;
  • Физическо закаляване;
  • Придобиване на съответни спортни умения;
  • Сътрудничество в процеса на екипната работа;
  • Творчески прояви;
  • Индивидуално израстване.
 
error: Content is protected !!