СТИПЕНДИИ

В St. George International School & Preschool подкрепяме развитието на индивидуалните таланти и възможности на учениците. В тази връзка всяка година отпускаме пълни стипендии за етап на обучение на ученици, които са с изявен талант в сферата на математиката, спорта и изкуствата, но които нямат финансовата възможност да заплащат редовните такси за обучение.

Стипендиантите следва да отговарят на определени критерии и да преминат през процедура за отпускане на стипендия.

error: Content is protected !!