COVID-19 ПЛАН

През последните месеци бяхме изправени пред предизвикателства, които промениха нашето ежедневие и наложиха нови норми на общуване и организация на работа, но ние направихме необходимото, за да осигурим максимално безопасна и здравословна среда и стриктно следваме всички инструкции от Министерството на Здравеопазването. В тази връзка бихме желали да Ви информираме, че училището направи необходимите инвестиции в материали, ресурси и високо-квалифициран персонал, за да осигури ефективно обучение и в двете възможни форми – присъствена и онлайн. 

Основни мерки:

 • Провеждане на редовен сутрешен филтър за проверка на здравословното състояние при влизане в училище - всички входове са оборудвани с термокамери, а училището разполага с добре подготвен медицински екип и подходяща изолационна зона при нужда от грижа за ученик, който би проявил симптоми.
 • Осигурено е разминаване на потоците от ученици в сградата на училището, за да се гарантира физическо дистанциране и да се минимизира близкия контакт.
 • Всички служители и ученици е необходимо да носят защитни маски в общите части на училището.
 • На всеки етаж са разположени плакати с инструкции за спазване на лична хигиена, както и информация за осигуряване на физическа дистанция.
 • В училището са въведени допълнителни ежедневни процедури за хигиена и дезинфекция и са предоставени дезинфектанти за ръце.
С цел осигуряването на максимално безопасна среда, ние подготвихме Защитен план, за чието спазване разчитаме на ежедневно съдействие на всеки един член на нашата общност:

ОТГОВОРНОСТИ НА РОДИТЕЛИТЕ

 • Да се уверят, че всяка сутрин проверяват температурата на детето си, преди да го изпратят на училище. Ако температурата е по-висока от 37,3 градуса и / или има други симптоми, ученикът трябва да остане вкъщи. 
 • Осигуряват всеки ден поне 2 маски / щит, подходящи за възрастта на ученика.
 • Осигуряват също така персонална бутилка за вода.
 • В случай, че ученикът няма защитна маска / щит (или го загуби) и /или бутилка за вода, такива ще бъдат предоставени от училището веднага след установяване на липсата/ загубата. Родителите / настойниците трябва да заплатят стойността след това.


ТРАНСПОРТ

 • Училищен автобус - автобусите се  дезинфекцират преди и след всеки курс. На всеки ученик ще бъде измерена температурата, преди да се качи в автобуса. Ако температурата е по-висока от 37,3 градуса и / или има други симптоми, то ученикът няма да бъде допуснат в автобуса. Всички ученици и служители трябва да носят маска / щит по време на пътуването с автобус. 
 • Собствен транспорт - силно препоръчваме да не се използва обществен транспорт.

ПРИСТИГАНЕ В УЧИЛИЩЕ

 • Всички училищни автобуси пристигат отделно съгласно планиран график и учениците влизат в училището през рецепция А.
 • Учениците от начален етап (от ПГ до 4. клас), които пристигат с личен транспорт, влизат в училището през подземния паркинг и рецепция Б.. 
 • Учениците от прогимназиален и гимназиален етап (5. - 12. клас), които пристигат с личен транспорт, влизат през рецепция А.
 • В момента на напускане на превозното средство всички ученици / родители трябва да носят защитни маски или щитове. Родителите нямат право да влизат в базата на училището. 

  Всички родители трябва да напуснат училищната зона възможно най-бързо, за да се предотврати струпването на големи групи хора.

  ВАЖНО: Всички входове на училището са оборудвани с термокамери. Системата за проверка на температурата ще се наблюдава от персонала на рецепция. Всички ученици и посетители трябва да преминат през тях, преди да влязат. Ако при минаване през термокамерата на екрана се появи червена светлина, ученикът ще бъде изолиран в специална стая за 15 минути, където температурата ще бъде проверена с контактен термометър. В случай че температурата отново е над 37,3 градуса, то тя ще бъде проверена отново след 15 минути и ако все още е по-висока от допустимото, ученикът ще бъде изпратен вкъщи.


ЕЖЕДНЕВИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Учениците от ПГ до 4. клас ще бъдат разделени от учениците от 5. до 12. клас.

 • Учениците от начален етап ще използват етажи 1 и 2 и централно стълбище. 
 • Учениците от прогимназиален и гимназиален етап  ще използват етажи 3 и 4 и аварийното стълбище.  
 • В общите части е задължително да се носят предпазни маска или щит за лице. Всички учители трябва да носят маска или щит в класните стаи, както и навсякъде на територията на училището. Предпазните маски за лица за учениците се препоръчителни в класните стаи и задължителни в общите зони на училището.
 • Допълнителни мерки за безопасност:

  • По време на учебен час един чин се използва от един ученик. 
  • Във всяка класна стая е осигурена мивка с топла вода, сапун и дезинфектант за ръце.  
  • Дезинфектанти за ръце са поставени навсякъде в училището. 
  • Санитарните помещения са оборудвани с безконтактни системи и се дезинфекцират след всяко междучасие.  
  • Библиотеката е разделена на две секции: за учениците от ПГ до 4. клас и за учениците от 5. до 12. клас. 
  • Дворът е разделен на различни зони за ползване спрямо нуждите. 
  • На учениците ще бъде напомняно за важността от редовното миене на ръцете. 
  • Целият персонал е преминал необходимите инструктажи и е добре подготвен за работа при завишени мерки за безопасност.
  • В случай на директен контакт с някого, всички учители трябва да носят маска / щит и да спазват физическа дистанция.  
  • Учителите са стимулирани да провеждат часовете си на открито. 
  • Комуникацията с родителите ще се осигурява предимно онлайн, като при необходимост от индивидуална среща, ще бъдат спазвани всички инструкции от Министерството на здравеопазването. 
  • Предприети са специални мерки за защита по време на извънкласни дейности.  

УЧИЛИЩНА СТОЛОВА

 • Храненето на учениците следва всички инструкции на БАБХ и Министерство на Здравеопазването.
 • Осигурени са различни вход и изход от столовата. 
 • Цялата храна е изложена зад специална защитна бариера.
 • Всички ястия ще бъдат подавани на учениците от обслужващия персонал.
 • Учениците седят само на определените за тях маси и зони, за да се гарантира дистанция.
 • Учениците от различни етапи на обучение няма да бъдат смесвани.
 • Сутрешната междинна закуска в 10.00ч. и следобедната закуска в 15.30 ч. ще се сервират на етажа, където се намира класната стая на ученика.

  КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

  • Обособени са зони за изчакване за всеки клас в централно фоайе. 
  • Изработен е график за напускане на училище за всеки клас, за да се предотврати струпването на големи групи хора.
  • Учениците от начален етап на образование (от ПГ до 4. клас) си тръгват през рецепция Б. 
  • Учениците от 5. клас до 12. клас напускат училището през рецепция А.
  • Учениците, които се прибират с автобус, трябва да излязат от училище през Рецепция А, придружени от учител.
  • Ако ученикът е записан на допълнителна дейност, класният ръководител ще предаде ученика на учителя по съответната  дейност. 

  ПРИБИРАНЕ СЛЕД ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

  • Учениците от начален етап на образование (от ПГ до 4. клас) си тръгват през рецепция Б. 
  • Учениците от 5. клас до 12. клас напускат училището през рецепция А.
  • Учениците, които се прибират с автобус, трябва да излязат от училището през Рецепция А, придружени от учител.

   Физическото и психологическото благосъстояние на всеки ученик, е наш основен приоритет. Предприели сме необходимите мерки за безопасност и Ви уверяваме, че при нужда, ще продължим да ги адаптираме. Вярваме, че светът е място, където човек винаги има какво още да учи. Ще продължим да инвестираме, развиваме и надграждаме въведените мерки и правила, за да осигурим творческа и безопасна среда за всеки член на нашата общност.  

   От голямо значение е да бъдем спокойни и позитивни във всяка ситуация и да насърчаваме този тип нагласа у нашите деца. Разчитаме на подкрепата на всеки член на нашата общност и вярваме, че заедно можем да превърнем учебната година за нашите ученици в едно прекрасно и приказно приключение.

   error: Content is protected !!