Online Schooling with St. George International

School and Preschool

Online Schooling with St. George International School and Preschool

Online schooling with St. George Internatinal School and PreschoolThe past few weeks have been the most unusual journey towards our homes, our close ones and our inner selves. We all discovered how to communicate with our inner and outer surroundings in an extremely different way, which definitely required not only a certain amount of technological skills, but most of all patience, resilience and big hearts. Let's get inspired by what we have achieved so far and keep going with even greater spirits!An enormous ‘thank you’ to all students, parents and teachers, who make it possible to sustain and rekindle the magic of learning, even beyond the borders of a traditional classroom!***Онлайн училище със St. George International School and PrеschoolИзминалите няколко седмици олицетворяват едно от най-необичайните ни житейски пътешествия – към дома, към близките и към самите себе си. Всички ние преоткрихме своя начин на комуникация, както с нашия вътрешен кръг от хора, така и с външния ни свят. Това определено изисква известни технологични познания, но преди всичко търпение, гъвкавост и огромно сърце.Нека се вдъхновим от това, което сме постигнали до момента и да продължим с още по-непоколебим дух!Изключително благодарим на всички ученици, родители и учители, които правят възможно да поддържаме и разпалваме магията на знанието и извън традиционната класна стая!

Публикувахте от St. George International School & Preschool в Вторник, 31 март 2020 г.

 

error: Content is protected !!